Tagalog

Ano sa akala ng Premier and kanyang ginagawa sa ating mga anak? Dapat marining ng mga Politiko ang ating tinig bago tuluyang mawala ang ating karapatan bilang magulang.

 

Kahit salungat sa cultura at paniniwala, napag-alaman ng mga magulang sa Toronto na hindi nila pwede alisin ang kanilang mga anak sa klase na humihikayat na tanggapin ang lesbian, gay, bisexual, transvestite at dalawang salungat na pamumuhay.

 

Ang "Equity and Inclusive Curriculum" mula sa JK-Grade 12 na ngayon isang opisyal na patakaran sa lahat ng mga paaralan ng Ontario-ngunit ito ay hindi pa isang BATASBill 13 ay gagawa nyan!  Isang mag-aaral mula sa Toronto ay umiiyak  kamakailan dahil siya ay napasama ng sapilitang upang lumahok ng  aktibo, sa oras ng kanyang klase sa matematika, ang isang talakayan na humantong sa pamamagitan ng guro na nagtuturo ng LGBT isyu kahit pa na ang pagtuturo ay labag sa kanyang mga tradisyonal na paniniwala. Nakakalungkot,  na ang mga magulang ay may-takot  na Kung sila ay hindi sumang-ayon , baka mas masahol pa ang kahinatnan ng mga bata sa paaralan.Maraming mga guro ay nababahala rin . Sa kasalukuyan, ang  Premier McGuinty ay nagpasimula ng isang anti-bullying Bill 13 (Ang pagtanggap ng Paaralan ng Batas) Kung ang Bill 13 magkakapasa  ito ay magbabago ng  Education Act at dagdag na puwersa ng batas na sa  pinagtatalunan na  "Equity & Inclusive " na patakaran.

 maaaring baguhin ngunit Batas ay hindi nababaluktot!

 

Bill 13 - ay isang paraan upang ipatupad ang kurikulum ng Equity - at legal na alisin ang nakaaabala balakid ng mga magulang na  karapatan lalo na kung ang mga tao mula sa tradisyunal na pamilya. Hindi pa sapat pananaliksik upang makita ang mga panlipunan na kahihinatnan ng patakarang ito! Kulang at hindi pa sapat ang komunidad na  konsultasyon! Tayong  lahat  nagbayad ng mga buwis para sa mga paaralan at Tayo ay may karapatan at obligation upang tayo ay maging  kasangkot sa ano mang patakaran pagdating sa ating mga anak. Ang conservatives ipinakilala at kabaligtaran Bill 14 upang mabawasan ang kapangyarihan ng Bill 13 - ngunit kailangan nating kumilos ngayon!.

 

Tumawag sa no. 1-800-267-8097 upang makipag-usap sa iyong MPP o ang Ministro ng Edukasyon. Sabihin sa kanila na ihinto o baguhin ang Bill 13 - huwag natin pabayaan na ang legal na sistema ay gagamitin upang sirain at alisin  ang mga magulang na karapatan at obligasyon. Pananakot ng mga magulang, guro at mga bata ay hindi isang paraan upang ihinto ang pananakot sa mga paaralan!

Comments